Faaliyet Alanlarımız Yurt içi ve yurt dışında, nitelikli bina/yerleşkelerin ve endüstriyel/teknolojik tesislerin elektrik ve elektronik sistemlerine ait; altyapı ve üstyapı projelendirme hizmetleri ve uygulama danışmanlığı konularında faaliyet göstermekteyiz.
Temel İlkelerimiz
  • Taahhütlerimizi belirlenen özelliklerde ve zamanda yerine getirmek,
  • Çalışmalarımızda sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra, her zaman olumlu ve yapıcı bir anlayış
    içinde olmak,
  • Çalışmalarımızda çevreye saygılı, doğayı koruyan bir anlayışa sahip olmak,
  • İş etiği ve mühendislik hizmetlerindeki mükemmeliyetçilik anlayışından hiçbir zaman ödün vermemek,
  • Yenilikçi bir anlayışa sahip olmak, son teknoloji ürünlere yer vermek,
  • Edimlerimizi ve rekabetteki üstünlüğümüzü, yarattığımız yeniliklere, teknik çalışmalardaki titizliğe dayandırmak,
  • İşi birlikte yürüttüğümüz diğer mühendislik hizmetlerindeki çalışanlarla iyi bir ekip ruhu içinde olmaktır.
Vizyon ve Değerler Firma olarak, alanında yenilikler yaratan, yarattığı farkı iş ortaklarıyla paylaşan, birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde kalıcı başarılar elde etmeyi amaçlamaktayız.
Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının her aşamasını, belirlenen vizyon ve değerler çerçevesinde yürütmekteyiz.
Mühendislik çalışmalarımız, çalışılan ülkedeki uygulanan standartlara göre, Türk ve Avrupa (TS ve EN), İngiliz (BS), Amerikan (NEC ve NFPA), Rus (SNIP), sistemlerine uygunluk taşımaktadır.
Proje çalışmalarının her aşamasında; sektördeki mühendislik ayrıntıları incelenir, sürekli yenilikçi çözümler araştırılır ve geliştirilir.
Misyonumuz Üstlendiğimiz çalışmaları kalite ve mükemmeliyet açısından örnek bir başarıya ulaştırmak, bu başarıya ulaşırken iş ortaklarımızın iş verimliliğini ve karlılığını göz önünde tutmak, ortaya çıkan eserlerde çalışanlarının gurur duyacağı bir şirket olmaktır.